M2C.html
Visie.html
Projecten.html
mailto:info@more2change.nl?subject=
MvdM.html
mailto:info@more2change.nl?subject=email
http://www.linkedin.com/profile/view?id=40579641&trk=tab_pro
https://twitter.com/marjavandermeer

U vindt dat binnen uw organisatie een beweging noodzakelijk is, echter het ontbreekt u aan de benodigde tijd en capaciteit.

More2Change biedt oplossingen voor situaties waarin gekwalificeerde ondersteuning nodig is:

Tijdelijk leiderschap
    - interim-management: het creëren van nieuw perspectief en blijvende verbetering

    - co-management: tijdelijke toevoeging van expertise ter ondersteuning en coaching van zittend management
    - verander-management: weten wat veranderingen betekenen en toch doorpakken

    - ‘Going concern’, overbruggingsmanagement: tijdelijke waarneming ten gevolge van vertrek of ziekte

Projectleider

More2Change werkt vanuit meerdere perspectieven en altijd in samenspraak met de klant.
Elke opdracht kent een unieke uitwerking met een sterke focus op het resultaat.
De kwaliteit is geborgd door voortgangsgesprekken en evaluatiemomenten. Eventueel werken we met een schaduwmanager. More2Change neemt deel aan intercollegiale toetsing en intervisie bijeenkomsten. Een verklaring van zelfstandigheid is aanwezig.

‘Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten’