M2C.html
Visie.html
L%26M.html
Projecten.html
mailto:info@more2change.nl?subject=
mailto:info@more2change.nl?subject=email
http://www.linkedin.com/profile/view?id=40579641&trk=tab_pro
https://twitter.com/marjavandermeer

Marja hecht grote waarde aan het ontmoeten en de ontmoeting. Met M2C is zij altijd op zoek naar de drijfveren van de ander, dat wat de ander bezighoudt en beweegt.
En… ontmoeting geeft nieuwe inspiratie, creativiteit, impulsen en ideeën, welke leiden tot verandering in denken, doen en samenwerking.

Het is fascinerend om te leren, processen te initiëren en te ondersteunen, zodat een verandering duurzaam verankerd wordt.


Marja is een leidinggevende met veel ervaring in het (beroeps)onderwijs en de dienstverlening en zij is zeer actief in maatschappelijke organisaties. Zij is:

a.
Master in Management en Organisatie
b. Onderwijskundige
c. Eerste graad bevoegd, CRKBO geregistreerd
d. Partner van Management Drives, gecertificeerd voor het opstellen van individuele-, groeps-, en organisatieprofielen vanuit drijfveren, 360 feedback en activatiepatroon, gekoppeld aan ontwikkeling
‘Ik heb nog nooit iemand ontmoet
die zo onwetend was
dat ik niets meer van hem kon leren’