M2C.html
L%26M.html
Projecten.html
mailto:info@more2change.nl?subject=
MvdM.html
mailto:info@more2change.nl?subject=email
http://www.linkedin.com/profile/view?id=40579641&trk=tab_pro
https://twitter.com/marjavandermeer

Bij More2Change realiseren we ons dat we dienstbaar mogen zijn aan het creëren van waarde. De naam More2Change zegt het al: daar waar 2 of meer bij elkaar zijn, daar vindt het plaats, daar is ruimte voor ontmoeting, dialoog; wij erkennen dat echte verandering bij jezelf begint en zich richt op de ander. Ons leiderschap is gericht om anderen mee te laten doen, te inspireren om initiatief te nemen en en deze initiatieven tot een succes te maken.


Kernwaarden van More2Change


  1. 1Samenwerken vanuit (h)erkenning

  2. 2Vernieuwend, alert en analytisch

  3. 3Relaties opbouwen binnen en buiten de organisatie

  4. 4Heldere communicatie, wederzijds begrip

  5. 5Doelgericht werken met anderen op een respectvolle manier

  6. 6Anticiperen op veranderingen in de omgeving en waarde creëren

  7. 7Wij houden rekening met u!


Niet ons succes maar dat van de ander staat centraal. Wij laten de mensen de ruimte om zelf invulling te geven aan de eigen mogelijkheden en steunen ze in het realiseren van ambities.

More2Change werkt vanuit een passie en gedrevenheid aan een gezamenlijk resultaat. More2Change helpt organisaties en mensen in beweging te zetten en trekt zich dan terug.

‘De weg is breder dan het pad’